Licenta de acvacultura

Licenta de acvacultura

Multi administratori sau proprietari de balti ignora din nestiinta sau rea credinta obtinerea licentei de acvacultura care le confera dreptul de a opera in legalitate activitatea de productie in piscicultura.


In viitorul apropiat noua lege a pisciculturii va impune obligativitatea detinerii licentei de acvacultura  oricui organizeaza activitatea de pescuit sportiv indiferent de suprafata baltii.


Licentele sunt eliberate de catre ANPA (Agentia nationala de pescuit si acvacultura)


In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura functioneaza Registrul unitatilor de acvacultura, cu caracter administrativ, care cuprinde toate capacitatile de productie.Unitatile de productie din acvacultura sunt inscrise in Registrul unitatilor de acvacultura si primesc licenta de acvacultura, eliberata de Agentie.


Pentru inscrierea in Registrul unitatilor de acvacultura si pentru eliberarea licentei de acvacultura, solicitantii trebuie sa depuna la filialele teritoriale ale Agentiei urmatoarele documente:

 • cerere-tip
 • fisa unitatii de productie din acvacultura
 • contract de concesionare/arendare/asociere si alte documente prin care se atesta proprietatea/administrarea in vederea desfasurarii activitatii de acvacultura;
 • schita si planul de incadrare in zona ale unitatii de acvacultura;
 • copie a actului de identitate al proprietarului/ administratorului si/sau copie a statutului societatii comerciale care administreaza unitatea de productie, din care sa reiasa ca are acvacultura in obiectul de activitate;
 • copie a autorizatiei de mediu, pentru punctul de lucru pentru care se solicita licenta de acvacultura;
 • copie a autorizatiei de gospodarire a apelor, pentru punctul de lucru pentru care se solicita licenta de acvacultura;
 • inregistrare sanitar-veterinara;
 • certificat constatator cu declararea punctului de lucru emis de oficiul registrului comertului;
 • acordul detinatorului legal al lacului de acumulare, din care sa rezulte ca poate desfasura activitati de acvacultura.

Pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor trebuie un regulament de exploatare in siguranta a acumularii care este intocmit se o firma autorizata.


In judetul Bacau amenajarile piscicole care detin o astfel de licenta de acvacultura la aceasta data sunt:

 • amenajarea piscicola Motoseni
 • amenajarea piscicola Horgesti
 • amenajarea piscicola Oniscani
 • amenajarea piscicola Orbeni
 • amenajarea piscicola Blagesti
 • Pastravaria Carunta din Asau
 • Pastravaria Intarcatoarea-Manastirea Casin


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = 10

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.